W jakich przypadkach można odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę?

Ocena: 0.00/0

Czy istnieją sytuacje, w których pracownik może odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę? Otóż tak, choć pracodawca może wypowiedzieć prawie każdą umowę o pracę, zaś wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne, lecz można odwołać się od niego do Sądu wskazując na wadliwość i/lub niezasadność przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę. W niniejszym artykule przedstawimy omówienie przypadków, w jakich odwołanie się od wypowiedzenia jest uzasadnione.

Wypowiedzenie umowy a urlopy

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na sytuacje związane z różnego rodzaju urlopami. Pracodawca nie ma prawa, co do zasady, wypowiadać umowy o pracę osobie przebywającej na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym, szkoleniowym czy okolicznościowym. To ważne zabezpieczenie dla pracowników, które pozwala im korzystać z przysługujących im urlopów bez obaw o utratę pracy. Wypowiedzenie złożone w takim okresie jest skuteczne, ale może zostać uznane przez Sąd Pracy za wadliwe, jako naruszające przepisy prawa pracy (Kodeksu pracy).

Zwolnienia lekarskie i ochrona zdrowia pracownika

Kolejnym obszarem ograniczeń w zakresie wypowiedzenia umów o pracę są przypadki pozostawania przez pracownika niezdolnym do pracy, co potwierdzone jest zwolnieniem lekarskim (nadto, należy wskazać, że pracodawca może rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę w wypadku wyczerpania okresów przewidzianych w art. 53 Kodeksu pracy). Pracodawca nie ma prawa rozwiązać umowy z osobą przebywającą na zwolnieniu lekarskim - w wypadku naruszenia ustawowego zakazu w tym zakresie wypowiedzenie jest skuteczne, lecz można odwołać się od niego do Sądu Pracy. Taki przepis ma na celu zapewnienie pracownikowi czasu na powrót do pełnej sprawności oraz niekiedy również na przystosowanie się do nowych warunków zdrowotnych.

Ochrona kobiet w ciąży oraz pracowników będących rodzicami

W polskim prawie pracy istnieje także szereg zabezpieczeń dla pracownic w ciąży oraz tych pracowników, którzy korzystają z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, tacierzyńskich czy wychowawczych. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownicy będącej w ciąży. Umowa na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu (nie dotyczy to jednak umowy na czas określony w celu zastępstwa pracownika).  Dodatkowo, osoba uprawniona do urlopu wychowawczego, która złoży wniosek o zmniejszenie etatu, również jest chroniona przed wypowiedzeniem przez okres 12 miesięcy od daty złożenia wniosku - oczywiście wymiar etatu nie może być niższy niż ½ etatu. Jeśli więc pracodawca wypowie umowę takim pracownikom, mogą oni złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, które musi zostać każdorazowo rozpatrzone.

Jak złożyć skuteczne odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę?

W przypadkach naruszenia wyżej wymienionych zasad, pracownik może skutecznie odwołać się do Sądu Pracy - pracownikowi przysługuje prawo odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę. Warto zgłosić swój sprzeciw oraz ewentualnie zaangażować pomoc prawną, którą oferuje na przykład kancelaria radcowska Wojciecha Chmuraka ze Szczecina lub związkową, aby skutecznie bronić swoich praw. W sytuacjach spornych warto też poznać swoje prawa, wynikające z Kodeksu pracy oraz innych przepisów prawnych, aby dążyć do sprawiedliwego rozwiązania konfliktu z pracodawcą.

Informacje:
Oceń Artykuł:

0Komentarze

Brak komentarzy