Jaka kara grozi za upublicznienie czyichś danych osobowych?

Ocena: 0.00/0

W dobie powszechnej informatyzacji coraz więcej naszych danych osobowych dostępnych jest w sieci. Niestety, zdarza się, że te informacje trafiają w niepowołane ręce, a ich rozpowszechnianie może mieć poważne konsekwencje zarówno dla sprawcy, jak i poszkodowanego. Warto zatem wiedzieć, jakie sankcje prawne przewidziane są za niewłaściwe wykorzystanie tych niezwykle cennych danych.

Prawne ramy ochrony danych osobowych

W Polsce i w całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe szereg obowiązków mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony prywatności użytkowników. Przede wszystkim reguluje ono kwestie zbierania, przechowywania i wykorzystywania informacji na temat osób fizycznych, ale także dotyczy przekazywania takich danych innym podmiotom. Nieprzestrzeganie przepisów RODO może skutkować nałożeniem na sprawcę administracyjnej kary pieniężnej – nawet do 20 mln euro, bądź 4% rocznego obrotu globalnego firmy.

Nie jest łatwo ocenić, czy dane konkretne działanie faktycznie stanowi naruszenie RODO, gdyż prawo to pozostawia pewien margines swobody w zakresie interpretacji. Dlatego warto skorzystać z porady prawnika, tzw. prawnik RODO na śląsku, który pomoże określić, czy w danym przypadku doszło do przekroczenia granic ochrony danych osobowych. Ustalenie odpowiedzialności może być procesem czasochłonnym, ale jest kluczowe dla późniejszego dochodzenia roszczeń lub egzekwowania kar.

Kary za naruszenie praw autorskich

Oprócz sankcji przewidzianych przez RODO, nieprawidłowe wykorzystanie danych osobowych może wiązać się także z naruszeniem innych przepisów, zwłaszcza praw autorskich. Jeżeli np. upublicznienie danych osobowych nastąpiło w ramach publikacji materiału zawierającego treści chronione prawem autorskim, sprawca może ponieść odpowiedzialność na podstawie Kodeksu cywilnego bądź Kodeksu karnego. Kara może wtedy przybrać postać ograniczenia wolności, grzywny lub odszkodowania zasądzonego na rzecz poszkodowanego.

Informacje:
Oceń Artykuł:

0Komentarze

Brak komentarzy